Kurumsal Haberler

Duyurular
Anasayfa > Kurumsal > Kurumsal Haberler > Çevre Dostu Pencere

Çevre Dostu Pencere

9/28/2007

‘BİZ SADECE BUGÜNÜ DEĞİL, GELECEK NESİLLERİ DE DÜŞÜNÜYORUZ


Winsa PVC Pencere Kapı ve Panjur Sistemleri, sektörde kalite anlayışı, yeniliklerin takipçisi ve uygulayıcısı olarak bir ilke daha imza atmıştır. Önceliği her zaman insan ve çevre merkezli gören Winsa, Türkiye’de ilk olarak Adapazarı İşletmelerimizde 1 yıla yakın süredir devam eden denemelerin olumlu sonuçlanması ile beraber tüm serilerimizde çevre dostu, Kalsiyum Çinko stabilizan kullanarak kurşunsuz profil üretimine geçmiştir.

Winsa, Avrupa standartlarında ve AB için uyumlu, çevreye zarar vermeyen ve geri dönüşümlü kurşunsuz profiller ile gelecek nesillere temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam bırakmayı hedeflemektedir.

Avrupa bütünleşmesinin temel unsurlarından biri olarak kabul edilen serbest rekabetin ve serbest dolaşımın sağlanması, çevre alanında da ortak girişimleri ve ortak bir politikayı zorunlu kılmıştır. AB’nin çevre politikası, hem çevrenin küresel etkileri olan bir alan olması, hem de insanlığın ve dünyamızın geleceğini çok yakından ilgilendirmesi nedeni ile özel bir önem taşımaktadır. Ülkemizde de çevreyi ilgilendiren konular, çok büyük önem kazanmıştır. Çevre kirliliği ve özellikle ağır metallerin yoğun olduğu, İzmit ve İzmir körfezlerinde, Bafa, İznik göllerinde ve diğerlerinde doğal yaşam yok olmak üzeredir.Ülkemizin her yöresinde hiç alışık olmadığımız içilebilir su kaynaklarının tükenmesi sorunu ortaya çıkmıştır.

Avrupa birliği içindeki ortak çevre politikası oluşturulmasının en temel sebepleri, çevre kirlenmesinin siyasal sınırları tanımaması olgusu ve yaşam kalitesinin daha da yükseltilebilmesi için doğal yaşam koşullarının sağlıklı bir biçimde devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin gerekliliğidir. İnsan yaşamında kullanılan tüm ürünlerin çevre ve insan sağlığı, güvenlik açısından etkileri düşünülerek Avrupa’da ve dünyada yeni yaklaşımlar geliştirilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda Avrupa Birliği’nde 2000 yılından itibaren VINYL 2010 (The Voluntary Commitment of the European PVC Industry) adlı PVC Endüstrisi Gönüllü Avrupa Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul sadece PVC üreticileri için değil, PVC dahil PVC katkı malzemeleri üreten endüstriyi de içine almaktadır. Ayrıca, Avustralya’da 2008 yılı başından itibaren, içinde ağır metaller bulunduran plastik maddeleri ülkesine kabul etmeyeceğini açıklamış bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde de, kurşun ve benzeri ağır metallerin, PVC ürünlerinde kullanılması yasaklanmıştır. Oluşturulmuş olan VINYL 2010 kurulu içinde yer alan ECVM (The European Council of VINYL Manufacturers), ESPA (The European Stabilisers Producers Associations) ve EuPC’nin (European Plastic Converters) aldığı kararla, 2000 yılının tüketim miktarlarını baz alarak, aşağıdaki oranlarda ağır metallar içinde en yaygın olarak bilinen kurşun kullanımını azaltacağını taahhüt etmektedir.

2005 yılında %15 azalma,

2010 yılında %50 azalma,

2015 yılında %100 azalma.

Biz WINSA olarak, 2015 yılında Avrupa ülkelerinin tamamlanmakla yükümlü olduğu çalışmaları, çevreye olan duyarlılığımızdan dolayı onlardan önce tamamlayıp, çocuklarımıza olabildiğince erken, temiz bir çevre bırakmayı hedefledik.

Örneğin VINYL 2010 (PVC Endüstrisi Gönüllü Avrupa Kurulu), bütün Avrupa pazarlarında Mart 2001’den itibaren ağır metal olan Ba-Cd (Baryum – Kadmiyum) stabilizan kullanımını yasaklamıştı. Bütün PVC kullanıcıları 2001 yılından itibaren teknolojik gelişimleri takip ederek kurşun bazlı stabilizan gruplarının kullanımına başladı. Sektörel gelişmeler ve çevreye olan duyarlılıkların artmasıyla beraber bu sefer kurşun bazlı stabilizanlara alternatif olarak Kalsiyum-Çinko bazlı stabilizanlar geliştirildi. Bu gelişim sonucunda VINYL 2010 adlı PVC Endüstrisi Gönüllü Avrupa Kurulu 2015 yılına kadar Avrupa’daki kullanıcıların kurşun stabilizan tüketimini sonlandırmalarını ve yerine kalsiyum çinko stabilizan kullanımına geçişi hedeflemiştir. Bu geçişin bir çok teknolojik zorlukları vardır.PVC tek başına kullanılan bir hammadde olmadığı için bir çok katkı malzemeleri ile zenginleştirilmekte ve endüstriyel kullanıma hazır hale getirilmektedir. Bu katkı malzemeleri içinde stabilizanın çok büyük önemi vardır. Bu nedenle PVC Kompoundunun temel taşı denebilir. PVC profil kalıpları ve üretim makineleri bu kimyasal dokunun ortaya çıkardığı kompozisyona uygun olarak tasarlanır ve imal edilir. Kimyasal yapının mevcut kalıp ve makine yatırımları dikkate alınarak değiştirilmesi çok yüksek mühendislik bilgisi , maliyet ve know-how gerektirmektedir.

Bu nedenle geçiş süreci Avrupa ülkelerinde bile çok uzun bir periyoda yayılmıştır. WINSA sahip olduğu birikimleri ile bu süreci 1 yıla yakın bir zaman diliminde tamamlayarak tüm pencere ve kapı profil üretimlerinde Kalsiyum Çinko stabilizan kullanımına başlamış olup, bu değişim 01 Ekim 2007 tarihi itibariyle basın yayın organlarında duyurulacaktır.

Sektöründe yeniliklerin takipçisi ve uygulayıcısı olan Winsa, 2004 yılından itibaren kullanımına başlamış olduğu özel tasarım 100% geri dönüşümlü TPE contaya ilave olarak, çevre dostu kalsiyum çinko stabilizan, kurşunsuz profil üretiminin eklenmesi ile sektöründe bir adım daha öne çıkarak siz değerli müşterilerimize yeni nesil profiller sunmaktadır